Welkom op de site, Wees moedig vertrouw op God.

 

Deze site is gemaakt omdat ik hoop wat toe te voegen aan de vele vragen over hoe we op God kunnen vertrouwen in deze tijd. Een tijd vol met spanningen, een tijd die veel vragen oproept.

 

Wat staat er in de bijbel?

Wat vraagt en verlangt God van ons?  

Hoe kunnen we Gods woorden toepassen in ons leven?

 

Als kerkverlaters hebben wij als gezin ons zelf verdiept in het geloof-in de bijbel. We zijn dan wel kerkverlaters maar zeker geen God-verlaters, sterker nog ons geloof is gegroeid, onze liefde voor onze Heere Jezus is groter geworden de Heilige Geest is tastbaarder….. en misschien wel net zo belangrijk, we snappen wat er om ons heen gebeurt in de wereld.

 

Oorlogen, vrede, Israël, Jeruzalem, politiek, klimaat, globalisme, gender, terreur, natuurrampen, duivel aanbiddingen, coronavirus en……de prikjes.. 

Zijn dit allemaal tekenen?  Is dit terug te vinden in de Bijbel? Ik denk dat de bijbel ons veel antwoorden geeft, we moeten alleen weten wat we zien en wat we horen. Dat kan alleen als je ook weet wat er geschreven staat.

Het is niet mijn bedoeling om mensen op te hitsen tegen 'van alles' ik hoop alleen met deze site mensen te bereiken om aan te sturen om zelf 'weer' de Bijbel te gaan lezen, om zo de enige en waarachtige God, schepper en zaligmaker 'weer' te vinden. Zoekt en gij zult vinden, klop en de deur zal worden opengedaan.

 

In Mat 13 vers 16-17 staat;

Gelukkig hebben jullie ogen die kunnen zien, oren die kunnen horen!

Veel profeten en rechtvaardige mensen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen.

Maar zei konden dat niet.

 

We hopen en bidden dat steeds meer mensen hun oren en ogen mogen gebruiken naar God's wil.

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam