Wees moedig

Gepubliceerd op 25 februari 2020 om 21:10

Wees moedig

 

Als klein kind al krijg je te horen dat je dapper en stoer moet zijn, waarneer je bijvoorbeeld gevallen bent en een lelijke schaafwond je knie ‘versierd’ je moeder zegt tegen jou als kind; geeft niet het is maar een schaafwondje kusje erop en doorgaan. Wees maar stoer het gaat wel weer over.


Is dit nu een typisch gevalletje Hollandse nuchterheid, schouders ophalen en doorgaan of komt dit toch ook voort omdat we in onze waarden en normen verweven hebben met de gebruiken van de bijbel?
En nu hoor ik sommige van jullie al denken, ja hoor, wat heeft dat schaafwondje te maken met de woorden uit de bijbel?
Nou eigenlijk niet veel, maar het is wel zo dat je bewust en onbewust normen en waarde oppikt uit je omgeving en uit je opvoeding. En vroeger was Nederland en zijn grondwet gebaseerd op joods christelijke normen en dus hebben wij bewust en onbewust in onze cultuur nog gebruiken, normen en waarden die zijn oorsprong heeft uit de bijbel.


Zo zijn we gewend om te werken voor onze inkomsten. -die niet werkt, zal niet eten-
Om ons in te zetten voor het werk (of wat we dan ook doen) – kijk naar de mieren gij luiaard-.
En in Efeze staan gedragsregels als werkgever en als werknemer ( slaaf/slaafeigenaren),
we hebben geleerd trouw te zijn aan ons koningshuis - geeft de koning wat van de koning is-
En zo staat de bijbel vol met leefregels en adviezen die verweven zijn in onze cultuur, verweven met onze normen en waarden.
Tegenwoordig is de Bijbel uit de 2e kamer verbannen en is het christelijke geloof niet meer het grootste geloof in onze samenleving, zijn de normen en waarden hard aan het veranderen, is er strijd tussen de globalisten en de bevolking, is er strijd om het klimaat, strijd om gender, strijd om de macht, strijd om van alles en nog wat.


Maar hoe kunnen wij ons stand houden met al deze veranderingen, hoe en wat kunnen wij doen? Wat vraagt God van ons?

Vele gaan naar de kerk maar horen geen preken meer uit de bijbel, vaak zijn de woorden die je hoort verweven met de ‘opgelegde’ normen waar we ons aan zouden moeten houden, veel mensen schijnen dat goed te vinden maar ook steeds meer mensen verlangen terug naar het ware verhaal naar onze waren identiteit. Op zoek naar Gods word.

De vragen rondom het geloof en wat we ermee moeten, worden steeds voelbaarder.
Nu begon ik mijn stukje met een kind die een schaafwond had op zijn knie, en als kind kan dat best pijnlijk en vervelend zijn … maar het is ook bedoeld voor in het grote leven. Hoeveel pijn, vervolging, onderdrukking, verwarring en onmacht en onwetendheid is er nu niet.. hoeveel van het kwade is er nu niet in onze maatschappij?


En wat doen wij? En wat doet de kerk?


De bijbel leert ons dapper te zijn psalm 27.14 Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij onverslagen, ja wacht op de Heere, 1 Kor 16. 13 Blijf waakzaam, staat in het geloof, wees mannelijk/moedig, wees sterk, Deut 31.6 Wees sterk en heb goede moed en vrees niet en verstrikt niet voor hun aangezicht, want het is de Heere uw God, die met u gaat Hij zal u niet begeven, nog u zal verlaten.
Mooi he, we moeten vertrouwen hebben op onze God stoer en dapper zijn in ons geloof. Vaak staat er na die opdracht ook gelijk een beloning, Hij zal je niet los laten….. Wat willen we nog meer?


Een God die ons bijstaat, die ons helpt.…. Zolang wij ons aan Hem vasthouden zal Hij ons vasthouden..
Dit leventje op aarde duurt maar eventjes, daarna mogen we bij Hem zijn, zonder pijn zonder verdriet zonder wonden, zonder ellende zonder…. Zonder het kwade.


Misschien is het voor sommige onder ons nu een zware tijd, maar er zijn antwoorden.
Durf te kiezen, durf te bidden… en Hij zal je niet loslaten.

Wees moedig vertrouw op God
Mirjam

Onze kinderen!

Ook nu zie je het meer en meer gebeuren. De mensen houden geen stand de ‘sociale’ druk is te hoog, de wens om als mens mee te doen in de maatschappij is groot. De jeugd… ja, de jeugd. Ik heb het zo te doen met deze arme mini mensen, zijn nog zo kwetsbaar. Vaak zien ze er groot en stoer uit, regelmatig hebben ze een grote mond. Ze willen al zo graag bij de volwassenen horen. Aan de ene kant willen ze rebelleren aan de andere kant…. Het zijn nog maar kinderen kwetsbaar en beïnvloedbaar.

Lees meer »

 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.