Eer uw vader en uw moeder

Gepubliceerd op 25 februari 2020 om 21:22

Eer uw vader en uw moeder…

 

Hoe vaak hebben we in de kerk de 10 geboden gehoord, hoe vaak is dit behandeld op school, bij catechisatie, tijdens een preek, een Bijbelstudie en ga zo maar door.


De 10 geboden worden ook wel eens gebruikt door de mensen die tegen het geloof zijn, volgens hen staat de bijbel vol ellende en regels. En hoe vaak hebben we ze verdedigd… ‘maar de 10 geboden zijn toch geen moeilijke regels, het zijn toch ook gewone maatstaven om een maatschappij op orde te houden het is toch logisch dat je niet mag stelen, niemand mag vermoorden enz. die regels zijn toch niet zo ingewikkeld.’
En absoluut ik zal er niet aan twijfelen of toornen, de 10 geboden zijn immens belangrijk, voor mij en hopelijk ook voor jou.


Maar ergens had ik al jaren veel moeite met 1 gebod, juist dat ene gebod waar ook een belofte aan vastzit. In mijn zoektocht kwam ik het meerder keren tegen in de bijbel, allemaal dezelfde intentie.
Eert uw vader en uw moeder, opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde’(Tim 5;8 – Mat 19;19 – Deut 5:16 – Lev 19;3 – Mar 7;10)


Maar de versie uit Efeze 6 trof mijn hart.
Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

In de SV staat ‘verwek uw kinderen niet tot toorn….’ Dit is voor mij zo’n zegening dat ook dit in de Bijbel staat. Als kind van narcistische ouders is dit zo ontzettend fijn om ook dit te lezen. Jaren heb ik met de 10 geboden geworsteld omdat ik moeite had mijn ouders te eren. Jaren voelde ik me geen goede christen omdat ik me niet kon houden aan een van de 10 geboden, jaren heb ik met een schuldgevoel gelopen naar God toe.
Tot er jaren geleden een Dominee van de kansel hier een preek over maakte, zo ik had hem nog nooit gehoord maar er viel een last van mijn schouders. Ik heb het thuis nog eens goed nagelezen en een heerlijk potje zitten janken, wat een eye opener.

Al jaren heb ik mijn ouders niet gezien omdat er simpelweg geen leven mee mogelijk is, het afstand nemen van hen was een heel rouw proces. En nog dagelijks mis ik ouders, ouders met levens ervaring, ouders voor een lach en een traan, ouders die er voor jou zijn, ouders die je steunen en je corrigeren… gewoon ouders.
Ondanks het gemis van ouders en het daar bijbehorende gevoel (wat dat betreft) er alleen voor te staan, heb ik het hun kunnen vergeven en heb er ook vrede mee, het is beter zo. Liever onofficieel wees dan constante psychische strijd, ze zijn te ziek van geest en het enig dat ik kan doen is voor ze bidden.

Even verderop in Efeze gaat het over de geestelijke wapenrusting.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Juist na het ‘eer uw vader en uw moeder’ staat er ook dit…. Toeval? Ik denk het niet. Hoeveel van jullie hebben een moeizame relatie, met wie dan ook. Iedereen kan wel een persoon waarvoor je moet uitkijken, iedereen kan wel een situatie in zijn/haar leven waarvan je het eigenlijk zelf net niet/ net wel/ ternauwernood aan kan. Iedereen heeft momenten waarbij je (soms achteraf) weet dat deze problemen eigenlijk te groot zijn voor een mensen hart. Problemen voor ieder persoonlijk, voor ieder anders maar wel voor ieder pijnlijk, pijnlijk op je hart en ziel. Deze problemen komen niet van God ze zijn van het kwade.
En ja, dat kan heel beangstigend zijn, zeker als je er midden in zit, weet dat God er voor je is, bid onophoudelijk en als je zelf niet in staat bent om te bidden, vraag, vraag of iemand voor jou wil bidden. Voor jou, voor jou gezin, voor jou situatie, voor …. Wat dan ook, maar bid, alleen God kan je beschermen tegen het kwade.
Efeze sluit heel mooi af en ik bid mee voor iedereen die het wil horen, wil lezen of God nodig heeft..
Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
De genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.

Wees moedig vertrouw op God
Mirjam

Onze kinderen!

Ook nu zie je het meer en meer gebeuren. De mensen houden geen stand de ‘sociale’ druk is te hoog, de wens om als mens mee te doen in de maatschappij is groot. De jeugd… ja, de jeugd. Ik heb het zo te doen met deze arme mini mensen, zijn nog zo kwetsbaar. Vaak zien ze er groot en stoer uit, regelmatig hebben ze een grote mond. Ze willen al zo graag bij de volwassenen horen. Aan de ene kant willen ze rebelleren aan de andere kant…. Het zijn nog maar kinderen kwetsbaar en beïnvloedbaar.

Lees meer »

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.