Heden zult u met mij zijn in het paradijs!

Gepubliceerd op 28 februari 2020 om 16:05

Heden zult gij met mij zijn in het paradijs.

 

Onze Heere Jezus hing aan het kruis tussen 2 mannen in, deze mannen waren grote misdadigers, ter dood veroordeeld. Een van de mannen deed mee, deed mee met de menigte, bespotte zijn buurman. Samen hingen ze aan het kruis, samen waren ze veroordeeld, samen zouden ze het leven achterlaten daar aan het kruis. En nog, nog koos deze man voor de mensen massa en spotte mee met de menigten.
De andere man keek naar Jezus, keek Hem in zijn ogen, zag zijn onschuld hij zei, ‘ik hang hier terecht maar U hangt hier onschuldig’ En wat zei Jezus!?; ‘heden zult u met mij zijn in het paradijs!’


Niets meer en niets minder. De man had niet eens om vergeving gevraagd, hij had mensen overvallen, beroofd en misschien wel vermoord, een echte crimineel en toch mocht hij naar het paradijs! Waarom? Enkel omdat hij oprecht was, hij geloofde de onschuld van Jezus, hij deed niet mee met de bespottingen maar koos, koos zijn eigen weg, bleef oprecht naar zijn mede mens kijken. Hij hing terecht aan het kruis, maar zit nu wel in het paradijs!

Even daarvoor was de mensenmenigte opgehitst en aan het schreeuwen en roepen ‘Barabas vrij, Barabas vrij!’
Zelfs zijn discipel kon de druk niet aan. De haan kraaide 3x voor hem.


En wij? Als het spannend word, wat doen wij? Als we het mes tegen de keel krijgen? Hoe sterk is ons geloof? Joden kunnen niet meer veilig over straat. De cijfers van de stijgende christenvervolgingen liegen er ook niet om. Als jood, christenhond als ongelovige….. Hoeveel lef hebben wij om voor God te kiezen als het er echt op aankomt?
Het is misschien een vraag waar je pas echt antwoord op kan geven als je ook echt daadwerkelijk in zo’n situatie bevindt. Maar we horen wel te weten dat de vervolgingen erbij horen, hoe vervelend ook.

Betekend dit dat we niets kunnen en dat we alles maar moeten laten gebeuren?
Nee, God zal ons niet loslaten.
Betekend dit dat we niets hoeven te doen God helpt ons wel?
Nee, bid, bid onophoudelijk trek je wapenrusting aan, wees voorbereid. Zorg dat God in je is, zorg dat je weet wat er staat geschreven, zorg dat je de tekenen ziet.

En helaas, daar wordt de wereld om ons heen 1.2.3. niet beter op. Maar wees je ervan bewust zodat je je kan wapenen zodat je klaar staat om Jezus te ontvangen als hij terug komt, zodat je klaar staat om kleur te bekennen. Het is zwart of wit, voor Hem of tegen Hem, wie louw is zal uitgespuugd worden. In Efeze 6 staat het heel mooi tegen wie en hoe we ons moeten en kunnen bewapenen.

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Vandaag bid ik voor iedereen die het wil horen, dat 2 Tim 1;7 voor jou en voor mij tot leven komt;
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van kracht, van liefde en bezonnenheid.

 

Wees moedig vertrouw op God
Mirjam

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.