Nep christenen!!

Gepubliceerd op 1 maart 2020 om 22:13

Nep christenen!!!

 

Tegenwoordig hoor je dat bepaalde christen worden aangeduid of uitgemaakt voor nep christenen. Waar komt dit vandaan en waarom gebeurt dit?


Laats las ik een stukje over de hoer van Babylon en dit wil ik graag met jullie delen. Dit gaat over openbaring 17, het oordeel van de grote hoer.


Wat wordt er bedoeld met de grote hoer? Hoe werk van de hoer in de moderne tijd?
De geest van de hoer is actief op vele manieren op de aarde, zowel individueel als op grote schaal. Ze probeert de mensen te beïnvloeden om zo dicht mogelijk bij de wereld te leven, om te kunnen zeggen dat ze ‘christenen’ zijn, maar tegelijkertijd naar wereldse en menselijke maatstaven leven. Of dat nou is om te leven naar eigen lusten, en dan een beetje te zondigen zodat ze kunnen genieten van deze wereld.

 

En is het ook niet zo? Trekt de wereld niet hard aan ons, aan onze eerlijkheid, trekt de duivel ons niet weg bij het ware woord vandaan? Is dat niet dat de waarheden verdraaid word staat er niet in de bijbel wat recht is wordt krom, (Micha 3.9) Hoort dit toch, hoofden van het huis Jakobs en leidslieden van het huis van Israëls, die het recht verafschuwt en al het rechte krom maakt.

Worden er juist niet in deze tijd waarheden en wetten opgedwongen zoals we horen te denken?

Is die “ kromme waarheid” niet al binnen gedrongen in onze kerken, binnengedrongen in genootschappen en zelfs bij individuelen?


1 Petrus 4.1 Het brengt ons echter nooit tot een waarachtig leven met Christus, in overwinning over de zonde.
Jak 4.4 Overspelige, weet gij dan niet, dat vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

We weten allemaal dat er mensen zijn die zich christen noemen maar ondertussen de regeltjes niet zo nou nemen, sommigen kunnen zelfs andere mensen pijn doen met hun gedrag, juist omdat ze zeggen een christen te zijn verwacht je ook meer van deze mensen. Maar Waarom?


Op 17.17-18 Want God heeft in hun hart gegeven, dat zij Zijn meningen doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigend zullen zijn. En de vrouw die u gezien hebt, in de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen de aarde.

Als christen is het de bedoeling om Gods woord in de praktijk te brengen en te ontdekken. Het woord daagt ons uit en stelt ons in staat om voor 100% naar zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonden hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Op 17.14 Deze zullen tegen het Lam krijgen , en het Lam zal hen overwinnen want Het is de Heer de heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, en de uitverkorenen en gelovigen.

 

Aan welke kant wil jij staan? kies je de gemakkelijke aardse kant, de nep christenen?

Of sta je aan de kant van de overwinnaar?

 

Bid, met onophoudend bidden om de juiste keuzes te maken waar we voor komen te staan, red onze bedrieglijke tong (ps 52.6/ps 120.2)Help ons om voor God te kiezen zodat we bij Het Lam mogen horen.


Wees moedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.