Back to Basic

Gepubliceerd op 8 maart 2020 om 14:50

Back to Basic.

 

Back to basic, moeten we niet allemaal af en toe even terug gezet worden, hebben we soms niet een vriend of een gebeurtenis nodig die ons waarschuwt, die ons weer met beide voetjes op de grond zet.

Soms zijn onze gedachten of daden wat egoïstische en vergeten we naar de andere kant van het verhaal te kijken of te luisteren, als we dan worden stop gezet kan dat ineens een heel ander perspectief geven. Is dat niet een beetje menselijk? En is het zo ook niet af en toe met ons geloofs leven?


Ik wel hoor, ik zeg het je eerlijk, soms trekt de wereld en ga ik er in op en vergeet tijd voor God vrij te maken. Voor je het weet sluipt het  God erbij in en heb je al een hele tijd je bijbel niet meer geopend. Ja, ik denk dat iedereen wel eens een wake-up call nodig heeft of nodig heeft gehad.

 

Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.

Habakuk 3 18-19

Zijn wij niet de vruchten van Gods geest, worden wij mensen hier niet bedoeld als vijg of drijf, wordt God hier aangeduid als vijgenboom of wijnrank.
Als kind is mij dit zo uitgelegd dat wij Zijn vruchten zijn en zonder Zijn stam kunnen wij niet groeien, niet bloeien en zijn we een waardeloze vrucht. Maar zolang we bij Hem blijven kunnen we uitgroeien tot een rijpe sappige vrucht, klaar om geplukt te worden. En als dan die mooi sappige vrucht rijp is, is het geen waardeloze vrucht meer, de vruchten kunnen worden gegeten en er kan van alles mee gemaakt worden wijn, jam, taart noem maar op.


En wij? Willen wij nog aan Gods wijnstronk hangen? Geven wij Hem de glorie en de tijd om ons te laten rijpen? Wat kiezen wij?
Zijn woord- Zijn geschrift? Of gaan we mee met ‘het leven’ …….

 

De laatste week was er veel te doen in het nieuws; Corona, hoe erg is het nu? De ene vraagt om gezond verstand en nuchter te blijven, vanaf de andere kant horen we dat hele gebieden worden afgesloten, de tekorten aan middelen voor hygiëne (iets met voldoende lampenolie voor de bruidegom, maar dat wil ik later nog eens behandelen) nieuws over vluchtelingen en nieuwe oorlogsdreigingen.

 

Maar waar ik nu eigenlijk op doel is het nieuws over de aanpassingen in het onderwijs (curriculum) onze CU- minister Slob van onderwijs heeft heel veel zin om dit eens flink aan te passen, en spreekt over ‘meer, meer, niets minder’ zeker op de digitalisering en het burgerschap moet er flink op in gezet worden.

En nu komt het, zelfs de andere partijen (o.a. de D66- sommige van ons noemen deze partij de demonische 666, omdat ze veel wetten hebben kunnen doorvoeren zoals de euthanasie en de abortus wet, zelfs hun) vinden dit te ver gaan, maar ook op de werkvloer stijgt de verbazing, de werkdruk is al hoog genoeg en is er hier wel draagvlak voor? Moeten we niet terug naar de basis, terug naar de hoofdvakken….

Zo ook in christelijk Nederland, in en om de kerk komen steeds meer geluiden met dezelfde soort vragen. Kerken stromen leeg, maar mensen zijn wel degelijk op zoek naar God- op zoek naar de basis.


En hoeveel genders staan er inmiddels genoteerd? Maar God heeft toch een man en een vrouw geschapen? Is dat niet de basis? En moet dat dan in de school boeken? Waar komt in de bijbel die 67 genders voor?


Ook onze wet en regelgeving is zo vol geraakt, er worden wetten over wetten gemaakt met uitzonderingen van uitzonderingen, er is geen overzichtelijkheid meer over.

En kijk dan eens naar de USA voor elke nieuwe wet die er nieuw bij komt, worden er ook grote hoeveelheden oude wetten geschrapt, er komt zo langzamerhand steeds meer duidelijkheid in de wetgeving. Back to basic.


En hoe zit het met ons milieu? Wat gebeurt er met onze boeren? Toen wij 15 jaar geleden ons huis kochten aan de rand van het dorp hadden we polder uitzicht, de polder stond vol met koeien en schapen en hier en daar een paard. De polder leefde. En nu? Ik zie geen dier meer, hier een daar nog een gans of een meeuw en verderop zit nog een schapenboer (voor zolang het duurt) maar de rest van de boeren zijn al weg? We kijken nu uit op gras…. En begrijp me niet verkeerd ik ben nog steeds blij met mijn polderuitzicht, echt wel, maar er zit letterlijk geen leven meer in de polder, dit noemen ze natuur. Is een koe of schaap dan geen natuur? En de boeren? En ons eten dan?
Zijn wij als land, economische sterk genoeg om voor ons eigen eten te zorgen? (en straks als het Corona virus om zich heen slaat als Nederland word geïsoleerd zijn wij daarop voorbereid?)

 

Deze week is het in de kerken weer biddag. Bidden we dan ook voor ons behoud en voor voedsel? Voor onze boeren?


Het spijt me te moeten mede delen maar de laatste jaren heb ik in de kerk met bid en dankdag het nodige gemist.

Waar is de dankbaarheid voor ons eten, de dankbaarheid voor vruchtbare grond, de dankbaarheid dat we met onze arbeid het land mogen en kunnen bewerken zodat we voedsel hebben….? Moeten we niet terug naar de basis? Daar waar komt ons eten vandaan?

 

Lieve mensen de duivel is een kei in verwarring en onrust zaaien. En hoe meer hij in de knel komt te zitten hoe meer hij om zich heen lijkt te slaan. Op steeds meer gebieden zie de verwarring en oneerlijkheden, de foute krachten trekken steeds harder en harder…

 

Kerken- ministers-overheden-media- dominees-leerkrachten- burgers.. voor iedereen, we hebben God nodig. We moeten terug naar Hem. Hij is de wijnrank, Hij is het levende water, Hij zorgt dat we adem kunnen halen. Bij Hem krijgen we rust.

 

En nu, de Heere, uw God heeft uw broederen rust gegeven, zoals Hij hun beloofd had. Welnu keer terug en ga naar uw tenten, naar het land uwer bezitting, dat Mozes, de knecht des Heeren, gegeven heeft op gene zijde van de Jordaan.

Jozua 22.4

 

Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht geduriglijk op uw God.

Hosea 12.7

Zoek mensen, zoek God, zoek zijn Geest en Zijn Zoon, zoekt en gij zult vinden, klopt aan de deur en er zal worden opengedaan. (opwekkingslied 40- zoek eerst het koninkrijk van God)


Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den God Israëls, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden.

2 kronieken 15.4

 

We begonnen dit verhaal bij de wijnrank (uit Habakuk) en Habakuk 3 sluit weer heel mooi af, De Heere Heere is mijn sterkte: Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij doen treden op mijn hoogten.

Zullen we bidden en vragen of God ons wil helpen zoals het geschreven staat in Mattheus 5.6
Zalig zijn die hongeren en dosten naar gerechtigheid: want zij zullen verzadigd worden.
Laat ons hunkeren naar uw wil Heer, help onze ogen te openen en uw woord te horen.

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.