Lampenolie

Gepubliceerd op 13 maart 2020 om 21:24

Lampenolie.

 

Er was eens een man die woonde ik een klein en vriendelijk dorpje. Op een ochtend kwam er op het nieuws dat er veel regen zou vallen. Die middag kwam de rivier, naast het dorp, erg hoog te staan en begon ook al wat over te stromen. Via het nieuws kreeg iedereen het advies om het dorp te verlaten, de dam van het stuwmeer stond op knappen en deze zou kunnen bezwijken onder de hoge druk. De man hoorde het nieuws en zei tegen zichzelf, God zorgt voor mij, ik blijf waar ik ben. Een buurman zag dat hij nog thuis was en kwam aan de deur en zei; ‘buurman ga met ons mee, we zoeken een hogere en veilige plaats, stap bij ons in de auto we hebben nog plek voor je.’ De man zei; ‘nee dank je, dat is niet nodig God zorgt voor mij.’
Het water kwam hoger en hoger, en algauw stond zijn huisje onder water de brandweer kwam met een rubberboot langs om de achterblijvers te redden, maar de man ging niet mee met de brandweer.
Nog later was het water zo hoog gekomen dat de man kwam vast te zitten op zijn dak, alleen daar was het nu nog droog, de reddingsbrigade vloog langs met een helikopter en zag de man op zijn dak zitten, ze probeerde met alle macht de man over te halen om met hen mee te gaan… de dam zou nu echt elk moment kunnen doorbreken en dit was zijn laatste kans, en nog geloofde de man dat hij niet mee zou hoeven te gaan, want God zou hem komen redden……


Je raad het al, de man overleefde de dambreuk niet, hij verdronk in de water massa.
Eenmaal hoog in de hemel moest hij zich verantwoorden, boos schreeuwde hij het uit, ‘waar was je god, nu ben ik verdronken en ik wilde nog zoveel doen in mijn leven….’ Waarop God antwoorde, ‘Maar Ik was er! Ik heb je vooraf gewaarschuwd via het nieuws, maar je luisterde niet, ik heb je buurman gestuurd om je mee te vragen maar je wilde niet, ik heb de brandweer gestuurd maar je was te eigenwijs en ik heb zelf op het laats de reddingswerkers op je afgestuurd om je onder dwang te laten redden en nog, nog koos je voor je eigen weg.’

Het klinkt als een leuk verhaaltje en dat is het ook, toch zit er ook een lesje in. Hoe zit het met ons? Wat doen wij? Horen wij Gods stem nog wel? Zien wij in de alledaagse dingen nog Gods hand?

In de bijbels staat een gelijkenis over de bruiloftsgasten en de lampenolie, bovenaan het stukje staat ‘de wijze en de dwaze maagden.

(Mattheüs 25)

Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie: doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk er geroep: de bruidegom, zie, gaat hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen op orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoorden en zeiden nee, er is niet genoeg voor ons en voor u: gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag, noch het uur.


En wij, horen we bij de wijze of bij de dwazen, we weten niet wanneer Jezus terug komt maar als het zover is zijn we er dan klaar voor?
Er gebeurt van alles om ons heen, de hele wereld gonst o.a. over het corona virus. De ene roept op om kalmte en nuchter te blijven, de volgende denkt dat het wel mee zal vallen en weer een ander is panische en bang dat hen iets zou kunnen overkomen, de overheid komt met wetten en regels.
Maar die regels? Is dat niet hetzelfde als die lampen zonder olie, is het niet de put dichten wanneer het kalf al verdronken is? En wij? Wat doen wij?

 

Er heerst al chaos in het land en er zijn al schappen leeg in de winkels, mondkapjes handschoenen, desinfecterende handgel, zeep, voedsel, wc papier… Maak ook is het geld op, om te kunnen testen op corona … hoe weet je dan hoeveel mensen er wel of niet besmet zijn, hoe loopt de besmettingshaard? Gaan we nu dan nog steeds de boeren weg pesten? Hebben we dan niet juist voedsel uit eigen land nodig? Een eigen economie?

Er zijn protesten geweest van mensen uit de zorg, boeren en leeraren.. en nu wie mogen er nu doorwerken en gezondheidsrisico’s nemen? Wie mag er thuis werken? Hoe zit het met onze lampenolie?


We hebben gelukkig al onze lampenolie uitgegeven aan iedereen, behalve aan onszelf, uitgegeven om op de snelwegen weer terug te gaan naar 100 km. Uitgegeven aan klimaat dingen. Uitgegeven aan... tja vul zelf maar verder in. Dit is tenslotte allemaal veel belangrijker dan zelf investeren in onze mensen, ons voedsel en onze kinderen, onze zorg en onze ouderen… want daarvoor is onze olie allang uitgedeeld en op.


Psalm 102.3

verberg u aangezicht niet voor mij ten dage dat het mij bang te moede is; neig uw oor tot mij, ten dage dat ik roep, antwoord mij haastelijk.

Deuteronomium 4.30

Wanneer het u bang zou zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren.

2 Samuël 22.7

Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren.

En zo staat de bijbel voor met verzen over bang zijn, allemaal met een gelijkwaardige boodschap, als je bang bent keer je tot God en Hij zal je horen……. Mooi he.


Als wij nu zorgen dat we klaar staan, Hem erkennen als onze en enige God, dan zitten we niet zonder olie, wat andere ook doen, hoe groot de andere machten ook aan ons trekken, geef je angst over aan Hem en Hij is bij ons, “Als je je vader vraagt om brood geeft Hij je zeker nooit een steen, al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er geen een.” (E&R Als je bidt)


Johannes 6. 35

Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens, wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.


Wees moedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.