Gods kracht & liefde

Gepubliceerd op 26 maart 2020 om 10:05

Gods kracht & liefde

 

Een poosje geleden heb ik een interview gezien van de oprichter van Jezus leeft, Joop van Ooien. Eerlijk gezegd had ik gelijk een zwak voor deze man, of zijn manier je aanspreekt of niet, hij leeft wel naar de bijbel. Hij verspreidt wel het evangelie, of het nu op zijn dak van zijn huis staat, folders op de markt uitdeelt, of probeert in de politiek zijn voet tussen de deur te zetten, hij doet het wel. En met veel bewogenheid en liefde voor God, Jezus en Zijn Heilige Geest.

Daar kan ik nog wat van leren. Wat mij nog het meeste aansprak was, DOEN. Doe het gewoon, de eerste keer dat je over Jezus gaat praten heb je het schaamrood op je kaken staan maar doe het gewoon, zet die eerste stap. In het begin is het wat lastig, maar je zal zien als je het vaker doet, krijg je steeds meer vertrouwen in jezelf. God spreekt dan niet alleen tegenover de persoon tegenover je maar zelf ervaar je ook de kracht om het hardop te spreken.


In deze tijd kan het moeilijk zijn om over Gods woord te praten, Nederland is officieel geen Christelijk land meer, de islam heeft een grotere aanhang, de kerken zijn de laatste jaren aardig leeggestroomd en er is verwarring onderling.
Toch zal je zien als je wel gaat praten, dat je onverwacht medestanders krijgt. Mensen waarvan je vooraf niet weet wat je te wachten staat, blijken een christelijke achtergrond te hebben of hebben zichzelf meer verdiept dan je in eerst instantie zou verwachten.


Daarom wil ik jullie aan moedigen en het te doen… Praat over God.

Begin klein en je zal zien dat het woord zelf steeds groter wordt en dat je er steeds makkelijker over Hem kan gaan praten.
Lees en onderwijs je, er zijn zoveel misverstanden, zorg dat je weet wat er staat, laat je niet beïnvloeden maar zoek, zoek en je zult vinden, klop en er zal worden opengedaan. Bid en er zal worden gegeven.

 


Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, Uw dienaren, in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken. Hand 4.29


Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Efeziers 6.13


Maak met mij de Here groot, en laat ons tezamen Zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoorden mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Psalm 34 4-6


Verblijd u in de Here te alle tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij al uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4 6-7


Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matt 5.9

Door het Woord van God te verspreiden, leiden we mensen naar de Here God en Zijn Vaderhart.
Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.