Speciaal voor vrouwen!

Gepubliceerd op 3 mei 2020 om 16:51

 

In die tijd kwam Jezus in een dorp waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving. Zij had een zuster, Maria, die – gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: “Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.” De Heer gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.”
Lucas 10:38-42

Zijn wij niet net als Martha, zo druk met van alles, met onze taken in en om het huis met de kinderen met werk met socializen…. Met van alles. Zouden wel eigenlijk niet meer tijd moeten en willen investeren aan God en aan Gods woord? Misschien zijn we soms wel zo druk dat we vergeten naar God te luistern.


“Is het je wel eens opgevallen dat het in de Bijbel altijd mannen zijn die de bergen in gaan om God te ontmoeten? Zelden horen we over vrouwen die de bergen in gingen, en we weten wel waarom – toch?

De vrouwen waren namelijk veel te druk met alle dagelijkse bezigheden; ze konden geen baby's in de steek laten, maaltijden, hun thuis, het vuur, de tuin, en nog duizend andere verantwoordelijkheden om er op uit te kunnen, de bergen in!

Laatst sprak ik een vriendin.
Ik vertelde haar dat ik als vrouw van deze tijd het gevoel heb dat ik nooit 'vrij' genoeg ben van mijn verantwoordelijkheden. Dat ik nooit de rust kan vinden, of een moment dat heilig genoeg is om het soort samen zijn te hebben dat ik graag zou willen hebben met God.

Ik was ondersteboven van haar reactie:
"Dat is waarom God naar vrouwen toe komt. Mannen moeten de berg beklimmen om God te ontmoeten, maar naar vrouwen komt Hij toe. Waar ze ook zijn.''

Al weken loop ik te mijmeren over haar woorden heb ik gezocht in mijn bijbel om te kijken of het waar is wat ze zei.
God komt inderdaad naar vrouwen toe. Daar waar ze zijn, wanneer ze bezig zijn met hun gewone,
alledaagse bezigheden. Hij ontmoet ze bij de bron, waar ze water halen voor hun familie, in hun huis, in hun keuken, in hun tuin.

Hij komt naar hen toe als ze de wacht houden over hun zieken, als hun baby geboren wordt, als ze zorgen voor de ouderen, als ze bezig zijn met rouwen en begraven.

Zelfs bij het lege graf, was Maria de eerste die zag dat Jezus weer was opgestaan, toen ze bezig wilde gaan met de vrouwen-taak van het verzorgen van Zijn lichaam nadat Hij was overleden.

In deze ogenschijnlijk gewone en alledaagse taken, was het dat deze vrouwen het goddelijke ineens recht in de ogen keken.

Dus als jij jezelf – net als ik – hoort jammeren dat je niet zoveel tijd hebt om met God in de bergen door te brengen als je graag zou willen, onthoudt dan: God komt naar vrouwen toe. Hij weet waar we zijn en kent de lasten die we dragen. Hij ziet ons, en als we onze ogen en onze harten openen dan zullen we Hem zien, zelfs in de meest gewone plaatsen en in de meest gewone dingen.

Hij leeft.

(Oorspronkelijk geschreven door: Heather Farrel)

 

God vergeet de vrouwen niet.
Denk aan Sara wanneer zei en Abraham geen kinderen kunnen krijgen. (Gen 18)
Hagar als ze de woestijn in is gestuurd, God stuurt haar een engel om te vertellen dat ze gezien en gehoord worden daarna opent God haar ogen waardoor ze een waterbron ontdekt en zo kan overleven met haar zoon in de woestijn. ( Gen 21)
Maria van Magdela als ze voor het lichaam van Jezus wilt zorgen, wordt ze door Hem opgevangen en als eerste mag zei Hem zien. (Johannes)
De vrouw die slechts het kleed van Jezus aanraakt om genezing te ontvangen, haar geloof was zo groot dat Jezus versteld stond. (Lucas 8)
Hanna die geen kinderen kan krijgen en naar de priesters gaat en daar nog als dronkaard word aangezien, maar later toch een zoon ontvangt, Samuel, ik heb hem van de Here gekregen. (1 Samuel).
De weduwe die slechts 1 penning gaf, zei werd door Jezus als voorbeeld gebruikt. (Markus 13)
Rachab ze helpt 2 spionnen van het Israëlitische volk uit de handen van de koning van Jericho, ze werd gered door haar geloof, ondanks haar werkzaamheden. ( Jozua)


De Kananese vrouw (Matteus 15 21-28)
In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.'
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: 'Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.' Hij antwoordde: 'Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.' Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: 'Heer, help mij!' Hij gaf haar ten antwoord: 'Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.' 'Wel waar, Heer', sprak zij, 'want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.' Daarop zei Jezus haar: 'Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.' En van dat ogenblik was haar dochter genezen.


De Bijbel staat vol met vrouwen, soms vrouwen vol geloof, soms zijn het sterke vrouwen, soms heidense vrouwen, soms zondige vrouwen, soms zijn het beeldschone vrouwen, soms zijn het vrouwen met pijn en een gebroken ziel.. Maar God ziet ze, en ziet ook jou. Hij kwam naar Hen toe… en ook nu nog komt Hij naar jou en mij, en ook jij en ik worden door Hem gezien en geliefd.

 

Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof. ( Spreuken 31:30)

Laten we vragen of God bij ons wil zijn in welke situatie we nu ook zitten, hoe we ons ook voelen, laat ons vrouwen zijn met ontzag en eerbied voor Hem...

 

Wees moedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.