God zei met ons

Gepubliceerd op 14 juni 2020 om 16:33

Het is inmiddels al vele jaren geleden dat we hebben betaald met de gulden, aan de zijkant van de gulden was er een inscriptie met de tekst; God zei met ons. En elke keer als we betaalde of betaald werden gaven we elkaar bewust en onbewust elkaar Gods zegen. Met de invoering van de Euro is ook deze mooie ‘traditie’ verloren gegaan.
Elke keer wordt er weer een stukje geloofsleven en geloofservaring binnen onze grenzen weggewerkt, zo staat er bv. in de tweede kamer geen Bijbel meer -dit was wel zo-, ook bij het koningshuis ontbreekt en mist er steeds uitingen van geloof en geloofsbeleving, eerder werden er in toespraken nog dingen aangehaald of besproken vanuit de bijbel, tegenwoordig mis ik ook die kleine christelijke boodschap binnen deze teksten. En zo zijn er nog vele dingen aan te wijzen dat het geloof in God en de Bijbel binnen Nederland steeds minder speelt… zowel op straat en in de kerken dan ook van binnen de politiek/kabinet en koningshuis. En hoe zit dat met Europa? En met de rest van de wereld?
Worden we nog bestuurd door mensen die ook nog maar enige passie voor het geloof hebben? De partijen die nu regeren, leven die de Bijbelse normen na? Denk aan euthanasie, abortus en homo huwelijken en… ga zo nog maar even door.


Wat is er van onze natie overgebleven sinds we God de rug toe hebben gekeerd?
Hebben wij God en gebod niet gewoon keihard nodig? Zelfs als je niet in God geloofd moet je kunnen zien dat het steeds meer bergafwaarts gaat in ons land (en ver daarbuiten). Zelfs als je niets van de Bijbel wilt weten moet je toegeven dat de tien geboden zo gek nog niet zijn, je kan het er mee eens zijn of niet maar mensen hebben nu eenmaal regels nodig. Regels en wetten die ons mensenmassa in bedwang houden met daarbij handen van bovenaf, om ons eraan te houden. Maar juist die mensen die ons besturen, moeten wel het goede voor de burgers willen. Bestuurders moeten boven en naast en achter de burgers staan. Deze mensen die boven ons staan moeten wel net even verder kunnen kijken en wel de juiste beslissingen kunnen en durven nemen, mensen die durven op te staan!


Kunnen mensen dat zelf? Ja en nee. Ja, je moet een persoon zijn met lef, op durven te komen voor jezelf en voor anderen, durven te staan tegenover de massa, durven keuzes te maken, rechtlijnig zijn en niet buigen voor andere. Ook al zijn er veel schreeuwers die andere overschreeuwen, je moet als persoon staan waarvoor je staat! Kortom een persoon met karakter.


Is dat teveel voor een mens? Voor de ene persoon meer dan voor de andere. Kunnen wij daarin groeien? Ja. Probeer het eerst in het klein je zal zien dat de eerste stap het meeste angstige stap is. Maar stukje bij beetje kan je groeien, groeien in zijn, wie je wilt zijn, groeien in opstaan voor jezelf, groeien in opstaan voor God, groeien in opstaan voor anderen… Kan je het alleen? Hoeft niet, God wil je helpen. Hij wil je hand beethouden en je helpen. Als jij voor Hem kiest laat Hij je nooit meer los. Wees moedig en durf, durf voor Hem te kiezen, durf Hem te vragen je te laten helpen.


Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud. Spreuken 22.1
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt je van de dood. Spreuken 11.4
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed betrokken. 1 Timo 6.10


Wil ik met deze teksten jou/ jullie en mezelf betichten van geldzucht, nee, zeker niet, dat is niet aan mij om te beoordelen.
Maar ik denk wel de mensen die nu aan de touwtjes trekken en het ‘grote geheel' besturen wel zo ver gaan voor geld en macht. Er zijn ook vele mensen / pionnetjes die normen en waarden verloochenen en verdraaien om zo wat extra ‘kruimels’ geld krijgen ook zijn er zijn mensen die niet het grote verschil zien en met de massa mee heulen, of juist bang zijn om van iets beticht te worden waarmee ze niet geassisteerd willen worden (misschien nog onkundig of onbewust) maar daar is de maatschappij dan wel de dupe van.


Kunnen wij als burger op tegen deze ‘kwaadaardige’ grote mensen en opgehitste mensenmassa? Moeten we burgerlijk ongehoorzaam zijn?

Nee, dat denk ik niet. Geef iedereen wat hem toekomt; belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toe komt. Romeinen 13.7
Wat blijft er over van eerbied en ontzag als we tegenover elkaar worden uitgespeeld? Wat is rechtvaardig?
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn. Spreuken 19.22
Betekend dat dan als we andere keuzes willen maken dan maar voor armoede moeten kiezen? Nee, dat denk ik niet. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Matt 6.21 Draag de rijken van de wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 1 Timo 6.17

Een ding is duidelijk, Niemand kan twee heren dienen; hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. (mammon=geld, iemand die de mammon dient, betekend iemand die alleen geïnteresseerd is naar geld en daarmee geld als een afgod beschouwd) Matt 6.24

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de Heer zal rechtvaardigen steunen. Psalm 37. 16-17

Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet. (Exodus 4. 15)

 


Heer geef ons kracht om U te volgen. Geeft ons wijsheid om te zien wat goed is en wat kwaad, de kracht om te doen wat goed is, open onze ogen, oren en mond om te gebruiken naar Uw wil, om te zien en te horen het verschil tussen wat recht en wat krom is. De kracht om te kunnen spreken naar Uw wil. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. (spreuken 30.8) 

 


Wees moedig vertrouw op God
Mirjam

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.