Menselijke trekjes

Gepubliceerd op 17 mei 2020 om 20:59

Menselijke trekjes.

De tempelreiniging
En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neem dit alles hier vandaan, maak het huis Mijns Vaders niet tot een verkoophuis. Johannes 2 13-16
Als kind al, maakte dit stukje in de bijbel indruk op mij en nu nog steeds. Jezus was zo nijdig dat hij een zweep maakte en de beesten weg joeg uit de tempel, de tafels omgooiden. Beeld je eens in wat daar gebeurde. Hij was echt boos. De Zoon van God was boos! Jezus vol liefde, Jezus die voor ons op aarde is gekomen, die voor ons is gestorven. Hij werd niet een beetje boos maar echt pissig.
Hieraan kan je zien dat Hij kwam op aarde als mens, met gevoelens en met passie met een eigen wil en met een drijfkracht. met menselijke trekjes.
Worden wij nog wel eens echt boos? Boos, als ons onrecht wordt aan gedaan? Boos, als andere God beledigen? Staan wij nog op voor Gods naam?


Jezus en Petrus ontmoetten elkaar voor het eerst, bij het Meer van Galilea (toen hete Petrus nog Simon) later noemde Jezus Petrus Zijn vriend, ook hierin lees ik dat Jezus ‘menselijke trekjes’ vertoond door ook daadwerkelijk vriendschappen aan te gaan en voorkeuren te hebben in bepaalde mensen. Hij had 12 apostelen om zich heen en Petrus werd “vriend” genoemd. Dit is dezelfde Petrus die vol passie Jezus wil verdedigen en daarbij met een zwaard het oor van een romeinse soldaat eraf hakt. Dezelfde Petrus die in slaap viel bij het hof van Getsemane. Dezelfde Petrus die tot 3x toe zei Jezus niet kende, een leugen die hij zich pas realiseerde toen hij de haan hoorde kraaien. Dezelfde Petrus die 3x antwoorde “Ja, Heer u weet dat ik van u houd”

Deze Petrus laat zien dat hij mens is in volle glorie en vol passie, hij staat achter zijn vriend Jezus, hij vecht voor zijn vriend, hij laat zijn emotionele en gepassioneerd kant zien…… en toch als het eropaan komt wordt hij bang, bang om zijn mede mens, bang om zijn eigen hachje, bang wat andere denken of doen…. Misschien is dat ook wel de rede waarom Jezus juist zoveel om Petrus geeft, hij leeft, leeft uit zijn gevoel uit zijn overtuiging en vecht voor Jezus. Daarmee laat Petrus zijn mens op zijn mooist en meest menselijke kant zien. Daarom houd Jezus zoveel van hem en dus ook van ons. Zijn wij niet net als Petrus? Gaan wij ook niet voor Jezus door het vuur, vult Jezus ook niet onze harten en gevoelens, kunnen wij ons ook niet gevuld voelen door Zijn liefde voor ons, Zijn daden voor ons? En als het ons te heet onder onze voeten wordt… horen we dan ook niet de haan kraaien- voor ons?

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die geloofd, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Romeinen 1 16 (Griek lees ongelovige)
Durven wij te blijven staan voor ons geloof? Voor onze God? De bijbel geeft ons heel veel verzen om ons te bemoedigen en vertrouwen te hebben.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Psalm 56 12
Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. Psalm 25 2
Vaak komt er na de verzen met bemoediging en vertrouwen een zege of een ‘beloning’.. waarom is dat?
Omdat God weet dat we mensen zijn, dat we soms laf zijn en niet durven. Echt we lijken net mensen! Maar we overwinnen het kwaad door te blijven staan achter God, achter Jezus en achter de Heilige Geest!
Want God liefhebben, betekend dat je je houd aan zijn regels. Het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus 1 Johannes

In alle 89 hoofdstukken van de evangeliën is er slechts één plaats waar Jezus spreekt over zijn eigen hart: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Mattheus 11 29

Zullen we God vragen of Hij onze Geest wil sterken in geloof.
Help ons Heer, we gaan voor U door het vuur, vol passie geloven wij en toch zijn we soms zulke menselijke wezens die de verkeerde keuzes maken, keuzes soms uit angst… Help ons, zonder U zijn we nietig. Help ons te vertrouwen, help ons te groeien en help ons te bloeien tot eer van U. Maak ons eerlijke, nederige mensen met een zachtmoedig hart. Help ons moedig te zijn en naar Uw wil te leven.
Wees stil een weet (herken en begrijp) dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden op aarde. Psalm 46 11


Wees moedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.