Ere wie ere toekomt

Gepubliceerd op 26 juni 2020 om 22:18

Al vele jaren geleden was ik op een camping in Frankrijk aan de praat geraakt met een professor uit België, hij leerde mij dat sommige studenten hem moesten aanspreken met ‘gij’- in het Nederlands aanspreken met u-, andere studenten hoefde dit niet, hij was van mening dat de ene persoon meer respect in zijn stem had met jij en jou, terwijl andere zelfs met het uitspreken van gij (u) nog respectloos klonken, het interesseerde hem niet hoe hij werd aangesproken zolang ze met ontzag ‘voor een professor’ hem aanspraken. Hij had een student die hem tutoyeerde en hem de les las, over iets wat naar zijn mening niet klopte, maar hij gaf die student gelijk, deze student was respectvol maar gaf hem niet automatische gelijk, hij dacht na en had een eigen mening.


Ik als groenneus, moest dit even laten bezinken, ik was zo opgevoed dat je oudere mensen en mensen met een eervol beroep aan zou moeten spreken met u (ik hoor me ouders nog; je heb niet met ze geknikkerd hoor) 😊 en ook nu probeer ik onze kinderen wat respect naar andere mee te geven.


Maar tijden veranderen. Niet iedere (bv) notaris/ advocaat of dokter is zijn of haar titel waardig, hoeveel kiezen er voor het geld, macht of aanzien in plaats van de eer, eerlijkheid of waarheid. Wij hebben van dichtbij te maken gehad met een notaris die bewust dingen zo beschreef en daarbij andere dupeerde. Wij hebben een advocaat gehad die bewust dingen van de tegenpartij aannam en ons daarmee onjuiste bewijzen verschafte. Zo hadden we een dominee die niet uit de bijbel preekte maar naar de politieke/sociaal belangen. En tegenwoordig, nu met deze “pandemie” zien we dat er gesjoemeld is met cijfers en bewijzen, door doktoren, wetenschappers, journalisten... We weten dat….. ga zo nog maar even door. Maar dit zijn wel mensen die een beroep beoefenen met aanzien, mensen die eervol horen te handelen, mensen die een eed hebben afgelegd.


Hoe ouder ik wordt, hoe meer ik deze professor aanvoel en zie wat hij bedoeld, eer moet je verdienen….

En ook de bijbel is duidelijk over eer.
Betaal aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. Romeinen 13.7 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Johannes 7.18 De wijzen beërven eer, maar dwazen laden schande op zich. Spreuken 3.35 Want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God. Johannes 12.43 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Johannes 5.44 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap 1 Thessalonicenzen 2.20
Jezus antwoordde; Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt; Hij is onze God. Johannes 8.54 Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer. Spreuken 21.21 Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister hebt Gij hem toebedeeld; Psalm 21.6 Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God Psalm 62.8

 

Hoe en wie mogen en moeten we dan eren? Wie komt er vandaag de dag nog eer toe?
Een opvliegende man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden. Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar nederige van geest zal eer ontvangen. Wie met een dief deelt, haat zichzelf; al hoort hij de vloek, toch geeft hij de zaak niet op. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Vele zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht. Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel voor de goddeloze. Spreuken 29.22-27


Eer degene die ere toekomt, niets over kleur, ras, achtergrond of whatever… En gelijk een stille hint naar onszelf/mezelf als we/ik met respect behandeld wil worden, moeten wij/ik anderen ook zo benaderen… Het zou de wereld een stuk mooier kleuren! En kunnen we trots zijn op elkaar.


Eer van mensen hoef ik niet. Johannes 5.41
Maar ik zoek niet mijn eer; Een is er, die haar zoekt en die oordeelt. Johannes 8.50
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Psalm 3.4
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Johannes 15.18


De Bijbel maakt niet alleen het belang van op de juiste manier eren duidelijk maar leert ons ook de andere kant. Als we ons voelen verraden of aangetast in onze eer kan dat persoonlijk best lastig zijn, best rot voelen… maar eigenlijk mogen we trots zijn trots, trots dat we onze eer niet zomaar verloochenen, trots dat ze ons haten omdat we aan de goede kant staan. Aan Zijn kant…

Hem komt alle eer toe!

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.