#

Gepubliceerd op 14 juli 2020 om 13:36


Zoals jullie wellicht zullen hebben opgemerkt is er een nieuwe # heel populair geworden de laatste tijd #nietknielenvoordebielen. Zelfs onze eigen Max Verstappen houd zijn rug recht, ondanks dat hele groep knielt, blijft hij staan… chapeau Max.


Op de sociale media is te zien hoeveel mensen er wel knielen, zelf mensen in uniform, mensen die geacht worden om neutraal te zijn, behulpzaam voor iedereen, mensen in uniform knielen....


In de bijbel staat dat je kleur moet kiezen het is zwart of wit/ heet of koud, als je lauw bent zal je worden uitgespuugd…. Wordt daarmee huidskleur aangegeven? Nee, zeker niet! Hier gaat het om kleur kiezen, waar sta je achter, wat doe je met je leven, welke keuzes maak je, durf je op te staan tegen het kwade, durf je te kiezen voor God?!

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo da, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt; Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm en blind en naakt. Opb 3.15-17

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem komen, en Ik zal met hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die oren heeft, die horen, wat de Geest tot de Gemeente zegt. Opb 3.20-22

Knieën doe je bij een huwelijks aanzoek, dan ga je op je knieën voor je geliefde en beloof je trouw en liefde. Knieën staat symbool van eerbied, dankbaarheid en onderdanigheid voor degene tegenover je. Maar voor wie knielen hun? Voor een persoon? Een groep? Een gedachte? Voor macht? Voor wie of wat zal je op je knieën gaan?


We mogen knielen voor God! Om Hem te loven en te prijzen, uit eerbied, ontzag, dankbaarheid en onderdanigheid.


Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor den Heere, die ons gemaakt heeft. Ps 95.6
De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijanden zullen stof lekken Ps 72.9

 

Weten jullie het verhaal van Job nog? De duivel wilde de strijd aan gaan met God, en Job werd uitgekozen door de duivel. Waarom? omdat Job alles in bezit had, gezondheid, rijkdom, alles. Volgens de duivel was het niet moeilijk om God te volgen als je alles bezit, om dan God te danken en te eren, maar als je alles van iemand afneemt, kiest die persoon dan nog voor God?
God hield van Job en Hij wist hoe zuiver Job ’s hart was, de duivel kreeg vrij spel, en alles werd van hem afgenomen zijn vrouw en kinderen, zijn huis en kudde, zijn gezondheid en ook zijn vrienden. Het Bijbelboek Job staat vol met ellende en klachten maar geen enkele keer, geeft Job God de schuld van alle ellende die hem is overkomen- als je het boek leest zou je er depressief van worden-, Maar Job blijft in God geloven en van Hem houden, ondanks dat hij niets meer heeft, en iedereen hem verlaat of sterft, vrienden adviseren hem om God te verlaten -het zou immers niet fair zijn God te volgen terwijl Job zo aan het leiden was-. Job kiest kleur, Job knielt niet voor een ander.


Totdat God het wel welletjes vond en de duivel wegstuurde bij zijn volgeling vandaan, Toen genas Job van zijn zweren en kwam zijn welvaart dubbel terug. God was trost op Job en beloofde hem een plekje bij Hem in de Hemel.


Hoort, gij wijzen, mijn woorden, en gij verstandige, neigt de oren naar mij. Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijzen smaakt. Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is. Job 34.2-4
Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water; met de werkers der ongerechtigheid, en wandelt met goddeloze lieden. Want hij heeft gezegd; Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God. Daarom, gij, liederen van verstand, hoort naar mij; verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht! Job 34.7-10

Job koos kleur. Hij koos niet voor de makkelijke weg, maar bleef God trouw. En wij, kiezen wij kleur? Job zit nu in de Hemel bij God, bij Jezus, zonder pijn, zonder ellende, zonder strijd en zonder ziekte- voor eeuwig! En wij? Waar kiezen wij voor? Voor God? Voor de mensenmassa, voor de lieve vrede, voor 'omdat het zo hoort’? Voor wat… voor wie?... Waarom..? Voor wie kniel jij? Voor wie kniel ik?

 


Natuurlijk is het in deze tijd niet altijd makkelijk om overeind te blijven en worden we verzocht te buigen voor de duivel. Maar je zal zien dat als je partij kiest, dat je gesterkt wordt. Je zal merken dat je ziel rust krijgt omdat je weet aan de goede kant te staan…. Dat geeft hier op aarde al rust, ondanks de spanningen in de wereld. Durf voor God te kiezen en je zal het eeuwige leven ontvangen.

 

Sta op, want deze zaak komt u toe; en wij zullen met u zijn; wees sterk en doe het. Ezra 10.4

Durf je te blijven staan, je rug recht te houden en enkel te knielen voor God?
#ikKnielvoornietsenniemandneerbehalvevooronzeHeer

 

Wees moedig vertrouw God


Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.