Durf te kiezen

Gepubliceerd op 15 september 2020 om 10:08

Durf te kiezen

 

🎶Wees mij nabij wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer ontvallen mij. Der hulpeloze hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, Uw genade is mijn enig licht in de nacht en duisternis. Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, Blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Hoed, Heer, Uw kruis hoog voor mij brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.🎶

Dit is Gezang 392 maar als je een nog dichterlijke en diepere versie wil vol passie en inbeelding, dan zou je eigenlijk psalm 22 een moeten lezen, 'gebed in aanvechting' 😊

 

Door een vakantie en wat lichamelijke ongemak is het al weer even geleden dat ik wat heb geschreven. Dat heeft mij echter wel weer meer gevormd. En ben tot de conclusie gekomen dat er veel meer mensen wakker zijn dan ik dacht, alleen zocht ik niet altijd op de juiste plek. Juist van mensen die niet perse hun geloof belijden ‘openbaar’ die niet God gelijk (bewust of onbewust) erkennen, juist daar zie ik heel veel positieve strijd, strijd tegen het kwaad, strijd om het goede te laten overwinnen. Vaak hebben deze mensen veel Bijbelse waarde en normen zonder het (direct) uit te spreken.

Ook zonder geloof in wie of wat dan ook, weet je als mens het verschil tussen goed en kwaad! Maar juist van die kant zie ik de vechtersmentaliteit die ik mis onder de ‘christenen’. En is dat niet raar? Hoor je als Gelovige niet juist vol passie te vechten voor je God, te vechten om het goede te laten heersen?

Wie zijn ons nu aan het voorlichten over wat er nu daadwerkelijk speelt?

Horen we in de kerk, de clubs en studies wat er speelt in de wereld? Zijn we niet teveel afgedwaald van God? Horen wij als gelovigen ook niet te vechten voor het goede en tegen het kwaad? Is er niet veel te veel kwaad wat nu heerst op de wereld? Hebben de Christenen oogkleppen op? Zijn we nog wel echt bezig met de Bijbel of zijn we bezig met allemaal rand-dingetjes en eigen dingetjes? Vergeten we niet naar Christus te luisteren? Staat er niet juist heel getailleerd beschreven hoe het kwaad verloopt en wat ons te wachten staat? Horen we niet juist ons voor te bereiden op dat wat komt?

 

En wat als Het kwaad wel de overhand krijgt? Zijn wij sterk genoeg om voor God te kiezen? Zijn we voorbereid? Zijn we bereid te vechten voor Hem? Durven we op te staan tegenover het kwaad, te kiezen voor God?

 

Vergis je niet het kwaad is overal om ons heen. God stuurt zijn boodschappers ook al is dat niet altijd degene die je wil die de boodschapper is. Blijf buiten je hokjes kijken. Mozes was een moordenaar- een stotteraar en toch was juist hij degene die het volk moest leiden. Petrus was Gods vriend (stel je voor Gods vriend genoemd te worden, hoe mooi is dat) maar juist voor hem kraaide de haan 3 keer omdat hij Jezus 3 keer ontkende te kennen. Aan het kruis, op het laatste moment vlak voor ook zijn dood, werd de grootste zondaar beloond voor zijn geloof, hij mocht met Jezus naar het paradijs. Was het niet een Griekse (ongelovige) vrouw die zo’n sterk geloof had dat als ze zelfs maar de mantel van Jezus zou aanraken dan zou ze al genezen worden… en werd ze genezen? Ja, Jezus gaf haar zelfs een compliment, groot is uw geloof, daar kan mijn volk nog een voorbeeld aan nemen. Denk aan het verhaal van de tollenaar- iedereen verachte hem om zijn daden, maar juist bij hem kwam Jezus eten…. En zo staat de bijbel vol en zo is het nu nog steeds.

 

Wij mogen en kunnen mensen niet veroordelen. Niet op wie ze zijn, niet op hun daden, niet op de buitenkant. Gelukkig maar, wij mensen zien niet wat God ziet, zelfs op het allerlaatste moment kunnen zonden worden vergeven door Hem (niet door ons) en geloof me als ik zeg dat ik als mens blij ben zelf niet voor rechter hoef te spelen tussen hemel en hel. Dat kan alleen Hij.

Moeten we dan maar alles voor zoete koek aannemen, mogen we daarom niet verder kijken dan ons neus lang is, moeten we dan alles maar met de mantel der liefde omtrekken……Nee, er staat; Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld… Jesaja 61.10

Dus Nee, het is niet alleen liefde maar ook gerechtigheid, je hoort wel het verschil te voelen en weten tussen goed en kwaad. Vergis je niet in het kwaad ook lucifer geeft licht in het donker, maar het is en blijft de duivel. Loop dus niet als een mak schaap in het rond, lees je bijbel, wat staat er, wat moet ik/je doen wat wordt er van jou en mij verwacht?

Doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Efeziërs 6.11

Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. Spreuken 6.23

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Romeinen 13.10

 

En nu? Wat is er nu veranderd? Precies niets. God houd van ieder oprecht mens die verschil ziet tussen goed en kwaad dus kiest voor het goede, kies bewust voor de liefde, dit zijn de mensen die behouden kunnen worden… erken dat Hij onze maker is, dat Hij onze heerser is, erken dat Hij de God van liefde is en voor ons het beste voor heeft, erken dat Hij zijn zoon Jezus heeft laten kruisigen zodat onze zonden kunnen worden vergeven…. Laat de Geest in je spreken. Niets meer niets minder, Kies voor God, kies voor het goede, de liefde….

Zegen met grote stem; Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen; Hem, die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. Openbaring 5. 12-13

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.