Oproep tot Waakzaamheid

Gepubliceerd op 22 september 2020 om 10:50

Oproep voor waakzaamheid.

 

Eigenlijk wil ik nog even verder gaan op de vorige keer, want er staat zo vaak in de Bijbel beschreven dat we waakzaam moeten zijn. Dit is zo’n belangrijk punt zeker in deze tijden, tijden vol machtsmisbruik, tijden vol met leugens en verdraaiingen, tijden vol met strijd tussen goed en kwaad, juist nu moeten we waakzaam, alert en wakker zijn.

 

Denk eens aan het verhaal van de 10 builoftsgasten de 5 dwaze en de 5 wijze dames die met hun lantarens op wacht stonden voor de bruidegom... Wij wachten nu ook op de bruidegom, wanneer zal Hij komen? Welke lampenolie hebben wij, en hebben we genoeg om klaar te staan?

Denk is aan de storm op het meer, de storm ging zo te keer dat ze dachten dat ze zouden gaan verdrinken de angst werd steeds groter, terwijl Jezus gewoon lag te slapen,(daar waren ze eigenlijk nog gepikeerd om ook 😊) nadat ze Jezus hadden wakker gemaakt kregen de mannen een standje- hebben jullie dan werkelijk helemaal geen vertrouwen? Hierin wordt aangegeven dat we op Hem kunnen vertrouwen! En in nood kunnen vragen ‘help ons’, en Hij zal dan ook helpen.

De Emmaüsgangers ze waren zo vol van alles dat ze niet eens besefte wie er nu eigenlijk de hele weg met hun mee liep- en wij? Zijn wij ook te vol? Te vol om omhoog te kijken?

En Petrus in de gevangenis, hij werd uit zijn slaap gewekt zijn ketenen vielen af, de wachters bleven slapen en hij liep zo maar mee naar buiten.. Pas buiten besefte Petrus dat hij bevrijd was door een engel van God. Hoeveel hebben wij nodig om te zien dat we bevrijd zijn?

 

Oproep tot waakzaamheid

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,

Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Opwekkingen tot geestelijk leven

En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen,

en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.

En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedeloze te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

Verblijd u altijd.

Bid zonder ophouden.

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Blus de Geest niet uit.

Veracht de profetieën niet.

Beproef alle dingen, behoud het goede.

Onthoud u van elke vorm van kwaad.

Groet en zegenbede

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus.

Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt.

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

1 Thessalonicenzen 5

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.