Leeuwenkuil

Gepubliceerd op 13 oktober 2020 om 11:30

Leeuwenkuil

 

De bekendste vorm van leeuwenkuil uit de Bijbel is toch wel het verhaal van Daniel. (Daniel 6)  Behalve dat Daniel letterlijk in een leeuwenkuil werd geworpen, voelde hij zich misschien ook  figuurlijk in een leeuwenkuil? Hij werd verraden door andere aan de koning, terwijl hij onschuldig was- hij bad tot God-. Kon Daniel zijn geloof en dus zijn standpunten openlijk belijden? Was hij de vreemde eend in het paleis van de koning door zijn geloof, door zijn oprechtheid en eerlijkheid, door zijn wijsheid, door de kracht die hij met zich meedroeg gekregen door God. Was hij niet al jaren geleden uit zijn vertrouwde omgeving en familie weggehaald?

Die leeuwenkuil was niet alleen letterlijk maar ook al jaren een gevecht zoals wij dat nu in deze tijd ook (ongeveer) meemaken. Hebben we soms ook niet het idee dat we wonen in een leeuwenkuil. We moeten constant op onze hoede zijn om niet verslonden te worden, door een extreem gevaarlijk virus, door mondkapjes, door een dreigend vaccin, door mensen die overal wat van vinden en je niet je eigen mening kwijt kan. Door mensen die de regels verzinnen maar die we niet na kunnen en na willen leven. Door mensen die het kwade met ons voor hebben… kunnen we nog openlijk zijn wie we willen zijn? Zijn we nog vrij of leven we in een leeuwenkuil? Zijn wij Vrij om God te gehoorzamen? Horen we God nog door alle tumult heen?

 

De grote lijn van het verhaal is schitterend.. Daniel die als vriend van God standvastig blijf en daardoor laat God hem niet zitten, Daniel word gezegend met wijsheid door zijn eerlijkheid en oprechtheid. De koning ziet het en hij wordt dan ook meerder malen beloond en word een vriend van de koning. Op zijn beurt heeft de koning respect niet alleen voor Daniel maar dus ook voor de God van Daniel en uiteindelijk verteld de koning dat het hele land gehoorzaamheid en ontzag moet hebben naar de God van Daniel- de levende God.

Behalve deze mooie en diepe boodschap zit er nog meer moois in: (Daniel 6 20-24)

Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil.

Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen?

Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid!

Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.

Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd.

De koning was eerlijk en oprecht hij kon niet onder de wet uit (zijn eigen wet) maar had wel vertrouwen in Daniel en zijn God. En dan het antwoord van Daniel; God weet dat ik onschuldig bent tegenover God maar ook tegenover u koning (Darius)…… Denk eens mee…. Daniel is onschuldig, de koning is onschuldig en toch gebeurd dit…. Toch is het de bedoeling om een onschuldig persoon uit de weg te ruimen, toch is het de bedoeling om de koning bloed over zijn handen te laten gieten…. En waarom? Hoe is die wet toch tot stand gekomen? Omdat er het kwade is op aarde.. omdat de duivel vuilkuilen maakt en hoopt dat we daar in trappen…. Hoe zit het nu met onze wetten? Wie maken die? Waarom deze weten? Omdat de duivel het heeft voorzien op mensen die God volgen. Daarom. Daarom moeten we de bijbel blijven lezen om te weten wat er staat, daarom moeten we ons bewapenen met Gods woord, daarom moeten we ons bekleden met Gods mantel der liefde en rechtvaardigheid.

 

(Daniel 6 25-29) Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen.

Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: Moge uw vrede toenemen!

Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers.

 

Maar deze Koning was rechtvaardig en eerlijk Hij gooide de verraders met gezinnen en al in de leeuwenkuil. Vervolgens mocht en kwam het hele land te horen en te weten hoe goed en groot de God van Daniel was en is, dit is de levende God….!

Wat denk je Als Koning Darius rechtvaardig is en de kwaadwillende mensen de leeuwenkuil gooit? Wat zal God met de kwaadwillende mensen hier op aarde willen doen?

 

Daarom mensen kies, Kies bewust, Kies voor de liefde, Kies voor eerlijkheid, kies voor oprechtheid, KIES VOOR GOD, lees je bijbel wees waakzaam alleen dan kan je gered worden… Het zal niet altijd de makkelijkste weg zijn, maar wel de enige juiste weg. En weet je wat zo mooi is als de weg hier soms lastig of moeilijk is vraag God om hulp.. Hij zal je een engel sturen om je bij te staan, Hij zal over je waken en  je beschermen, net als de engel die ook Daniel beschermde en bewaakte… Mooi he…

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Debora van Westen
2 jaar geleden

Super bedankt voor de wijze bemoedigingen in deze rare tijd!