Alles heeft zijn tijd

Gepubliceerd op 25 oktober 2020 om 15:58

 

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken; een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen; een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen; een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen; een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. (Prediker 3.1-8)

 

Afgelopen vrijdag was ik op mijn werk, op een gegeven moment kwam de gastvrouw naar mij toe, ze vroeg me mee kijken naar de klok, die deed zo raar. En inderdaad de klok was op tilt geraakt- de tijd vloog letterlijk- ik vond het best bizar en had dit nog niet eerder gezien, maar het was druk en dus ging ik al snel weer gewoon verder met het werk. Later, stond de klok weer gewoon goed, zonder er iets aan gedaan te hebben, zonder dat andere dit hebben gezien en/ of gemerkt.

Eenmaal thuis voelde het toch zeer opmerkelijk waarom had de gastvrouw juist mij gehaald om ernaar te kijken, waarvoor heeft de rest van de collega's dit niet gezien en/ of gemerkt….? Maar het is niet alleen die klok op het werk, op dat moment, het is de hele week al de week van de klok, niet alleen is de zomertijd verzet naar de wintertijd maar ook stond er online een filmpje te zien van een klok die op hol was geslagen waar de monteur hopeloos naar stond te kijken en eerder deze week kwam er een foto voorbij waarbij de kloken op Schiphol waren ingepakt-onzichtbaar gemaakt, op weer een andere filmpje zag je een klok op Schiphol dat ook op hol was geslagen….

 

Toeval?.... Of wil God ons/mij/jou iets zeggen? Is de klok (letterlijk) aan het tikken? Een dag bij de Heere is als duizend jaar en duizendjaar als een dag (2 Petrus 3.8)

Gebeurt er nu in de wereld niet zo ontzettend veel, zo ontzettend snel, sneller dan verwacht! Is er nu niet een strijd bezig tussen goed en kwaad, tussen God en duivel, tussen licht en duisternis…

Moeten we zwijgen? Jezus zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. (Johannes 7.6)  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd want het is een kwade tijd. (Amos 5.13)

 

Of moeten we juist strijden? En laten wij niet moe worden goed te doen want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. (Galaten 6.9)

In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen; ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. (Daniel 12.1)

U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, van de vastgestelde tijd is gekomen. (psalm 102.14)

 

Ik merk wel dat ik de laatste tijd mensen wel zou willen heen en weer schudden en zou willen toeschreeuwen… Mensen, het is tijd let op de tekenen! Maar ik merk ook dat dat voor sommige juist een averechts effect heeft, voor sommige zielen onder ons, veranderd er zo veel, dat ze er nog niet bij kunnen/ willen met hun hoofd en hart, voor hen is het te veel en zou een rustigere aanpak beter uit zijn om tot hen door te kunnen dringen.

 

Ja, ik denk oprecht (en met mij meerdere) dat de tijd dringt, de klok tikt, het einde is in zicht…. En toch, toch moeten we weten wat we doen, weten wat we zeggen, we moeten ons laten sturen door Hem. Hoe graag je het ook van de daken wil afschreeuwen, hoe graag je mensen wil behoeden…..hoe graag we mensen ook willen bekeren tot Hem…. Het is aan Hem. Het is onze plicht om mensen te waarschuwen om het woord van God te vertellen om de deuren langs te gaan….om…. Ja, dat klopt allemaal, maar we moeten niet vergeten dat we eerst naar Hem moeten luisteren, luisteren naar Zijn plan, anders gaan wij Zijn plan Zijn doel voorbij.. Spreken is zilver zwijgen is goud, ‘Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs’ (spreuken 17.28) Laat het zien door goede werken, juiste daden en de mensen komen vanzelf met vragen… en dan zijn ze pas klaar om naar het woord te luisteren.

Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. Verder heb ik ook gezien onder de zon: op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid, en op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht. Ik zei in mijn hart: De rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen, want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen, en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander, en zij hebben alle een en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Zij gaan allen naar één plaats: zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is zijn deel. Wie zal hem immers zo ver brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal? (Prediker 3.9-22)

 

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogd. (1 Petrus 5.6)

Mooi toch, Alles gebeurt op Zijn tijd! Wees moedig verdiep je in Zijn woord, luister naar Hem en je zal aanvoelen wanneer het tijd is.

 

Want ik ben overtuigd dat het lijden van de tegenwoordig tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8.18)

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.