Bemoediging!

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 12:01

Bemoediging!

 

Lieve mensen, ik zie het zo veel om me heen, mensen zijn het zat, ze worden neerslachtig de fut gaat eruit. Zelf was ik er ook even een poosje klaar mee, en dat kan ook, dat mag ook, we zijn allemaal mensen met gevoelens en eigen ideeën en leven allemaal in deze onmogelijke wereld waarin andere voor ons beslissen nemen. We hebben ons ineens te houden aan een andere regels en leven in een werkelijkheid waarvan we weten dat het niet de goede kant op gaat. We leven in een wereld waarin niet alleen de Geest van God heerst maar ook satan aanwezig is. De strijd tussen de krachten, de strijd tussen goed en kwaad, liefde en haat, God VS de duivel. Het is zichtbaar en voelbaar. God zal uiteindelijk winnen Hij is groter en sterker! Jezus komt ons- de gelovigen- halen. Maar tot die tijd zijn we hier gevangen op aarde en zien, voelen en zitten we middenin de strijd en we merken hoe hard de duivel de macht wil hebben over de aarde.

En ja, soms kan dat best heftig of beangstigend of overweldigend zijn.. zeker als je alleen staat in je geloof, zeker als je directe omgeving het niet zien, als je er niet over kan praten, of als je als complotdenker of achterlijke wordt afgeschilderd. Lieve mensen, mensen duwen graag andere in een hokje en daarmee in een hoekje, vaak doordat ze zelf te angstig zijn. Laat het je niet ontmoedigen, laat het niet je leven beheersen. Probeer er boven te staan, sta op, STA OP EN SCHITTER!

 

De Bijbel staat er vol mee;

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 1 Tess 5.11

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jes 40.31

Moet je door het water gaan- Ik ben bij je, of door rivieren- je wordt niet meegesleurd, moet je door het vuur gaan- het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Jes 43.2

De Heer zelf gaat je vooruit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deut 31.8

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Matt 11.28

Allen die de hoop vestigen op de Heer, wees sterk en houd moed. Ps 31.25

Ik heb gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij, jullie zullen het zwaar te voordeuren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. Joh 16.33

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Kor 16.13

Ik laat jullie Mijn vrede na, Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Joh 14.27

 

Mooi he, Hij is er voor ons. Er staan nog veel meer bemoediging in de Bijbel, God wist dat we dat nodig hadden, Hij wist dat deze tijd eraan kwam. Hoeven we dan niets meer te doen? Alles stond toch al vast? Nee, zeker niet… er staat dat we waakzaam moeten zijn en sterk en blijven volharden… Ofwel blijf dicht bij Hem, blijf bidden, blijf vragen om kracht, blijf vragen of je mag zien wat er om je heen gebeurt zodat je je kan bewapenen tegen het kwaad. Blijf bidden om je naaste omgeving of hun ogen geopend mag worden dat ook zij de kracht van onze Heer mogen krijgen en behouden zullen worden. Blijf voor elkaar (en voor jezelf) zorgen en bidden- wees sterk- laat de moed niet zakken!

 

Ik gebied dus; wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Jozua 1.9

Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,

opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. 2 Tess 1. 11-12

 

Ik wens jullie toe, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is:

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.