De Vlag

Gepubliceerd op 21 mei 2021 om 13:44

Oké ben ik de enige die bewust niet met de Israëlische vlag zwaai.

Ook hier zit de verdeel en heers politiek achter, de mensen zelf willen geen oorlog, de Palestijnen niet en de Joden ook niet. Geen één enkel normaal mens, zit op oorlog te wachten.

Zoals ik het zie, zijn niet de ‘echte’ Joden aan de macht in hun land. De Joden/ de bevolking wordt zo’n beetje uitgeroeid binnen eigen muren van het land. De vlag van Israël alleen al is dubieus, waarom juist deze ster? Met 6 punten en vol met driehoekjes.. weten we wel waar dat voor staat? Een echte Jood die bewust is van machten en symboliek die allerlei vervolgingen heeft gezien en of heeft meegemaakt, moet toch misselijk worden van die vlag?

Zowel de Palestijnen al de Joden hebben gezamenlijk een eeuwenoude strijd om die paar vierkante meters binnen de Arabische wereld, vele Palestijnen worden weer gestuurd en geleid door hun 'leiders' de Hamas.

Vele beelden die wij te zien krijgen zijn met ‘nep’ gewonden en 'nep' aanslagen, deze doen de rondte om juist de rest van de wereld te laten zien hoe erg het wel niet is… en ja, natuurlijk is daar een strijd bezig… maar kunnen wij vanaf een afstand dan wel bepalen hoe het nu echt allemaal daadwerkelijk in elkaar zit? Wordt onze brein ook niet klaar gestoomd om een bepaalde kant te kiezen? Krijgen wij over dit onderwerp de juiste informatie? 

En Ja, ik roep altijd dat dit DE tijd is om te kiezen.. het is nu DE tijd om kleur te bekennen… maar kunnen we dat met een open en eerlijke blik doen?

Ow, ja, de Joden zijn Gods volk, zonder twijfel! En wie voor God is, wie is er dan tegen…. Maar zolang de ’echte’ Joden daar niet aan de macht zijn en de ’echte’ Joden ook moeten strijden om hun gezondheid, hun vrijheden en hun zielsbehoud... onder deze (zogenaamde) vlag….. Vlag ik niet!

 

De geestelijke wapenrusting

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Efeze 6 10-20

 

We mogen en kunnen bidden om ogen en oren te openen, om te zien wat er nu echt afspeelt.

Ik betreur de strijd met heel mijn ziel en gedenk en bid voor al de slachtoffer, en verwacht nog altijd een NIEUW JERUSALEM, Halleluja.

 

 

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Franc Hob
2 jaar geleden

Israel speelt een belangrijke rol in de wereld en in de kerk. Heel veel mensen begrijpen de rol van Israel niet ten volle. Dat is geen verwijt, maar erg jammer. De kenneis is er bij veel mensen niet omdat er bij veel christenen een gebrek aan kennis is (NBG), dus ook veel in kerken. Derek Prince is een leraar wiens boeken wereldwijd verspreid worden. Ik nodig je uit om iets van hem over Israel te lezen. https://www.derekprince.nl Waarom Israel