Vaderdag!

Gepubliceerd op 20 juni 2021 om 11:10

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.1 Johannes 3:1

 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Psalm 103.13

 

Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid,

welzalig zijn zijn kinderen na hem. Spreuken 20.7

 

Zijn liefde is voor Zijn kinderen en zijn wij niet allemaal Zijn kinderen!

Onze hemelse Vader ontfermt zich over ons, over Zijn kinderen 💕

De vaders (en moeders) hier op aarde krijgen niet alleen de onvoorwaardelijke liefde van hun kinderen, ze krijgen ook een taak mee. …Ontzag wie ontzag, eer wie ere toekomt Romeinen 13.7(b)

Als vader (en moeder) ben je een voorbeeldfunctie voor je kinderen- dat is een opdracht. Dit is het eerste gebod, Eer uw vader en uw moeder, een gebod en een zegen in één.

 

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. Exodus 20.12

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder,

opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Efeze 6. 1-4

 

Vaders (en moeders) eer uw kinderen…. Opdat u geëerd wordt. Wees een voorbeeld zodat ze Gods liefde en wijsheid zien door jullie heen, laat je licht- Zijn licht op jullie kinderen schijnen. In Jezus naam.

 

Wees moedig, vertrouw op God

 

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.