Een strijd te strijden

Gepubliceerd op 30 juni 2021 om 11:38

Elke dag voeren we als gelovigen een strijd. De ene dag strijden we met school over de inhoud van de opgelegde propaganda, de volgende dag wordt je aangevallen doordat je een Bijbeltekst plaats op sociale media, en morgen… morgen is er weer een strijd.

Maak je geen zorgen om morgen, Hij zal voorzien (Mattheus 6) en elke dag is er weer een andere de strijd, de strijd is wisselend maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer.

In plaats van zorgen maken krijgen we een hele andere opdracht mee:

 

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mattheus 5. 44-48

 

Als ons onrecht is aangedaan, hoe moeilijk kan het dan soms zijn om voor je vijanden de bidden? Mocht deze opdracht nu te moeilijk of te pijnlijk zijn; vraag er om, vraag om kracht zodat je voor je vijanden kan bidden.  Zullen we dan geen strijd meer hoeven te strijden? Nee, zeker niet. De tegenpartij zal nog harder zijn best doen om je mee naar beneden te trekken.. maar besef dan; hoe meer hij trekt, hoe meer dit bewijst, dat je God aan je zijde hebt. En dat is zo mooi, zo vol, zo sterk, zo dankbaar, zo liefdevol...God is Goed! Hij beschermd hen die om bescherming vragen. Hij troost, wie om troost vragen. Hij spaart degenen die om vergeving vragen…. Wij hoeven niet bang te zijn- Als God voor ons is wie is er dan nog tegen? (Romeinen 8.31)

Besef dat juist je vijand keihard gebed nodig heeft!... Wie heeft je vijand om zich heen? Door wie wordt hij of zei getroost? Hoe ziet hun toekomst eruit? … Juist! Je mag diep en diep medelijden hebben met je vijanden.

 

Gods bescherming in gevaren

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

 

Blijf sterk, hou vol, blijf bidden…. God laat een bidder niet in de kou staan, heb vertrouwen!

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.