Uitnodiging!

Gepubliceerd op 8 juli 2021 om 13:08

Deze week hebben we een dubbele verjaardag en een uitgesteld kinderfeestje. Dit betekend dat we een drukke gezellige boel in het vooruitzicht hebben maar waarvoor er ook eerst wel het nodige georganiseerd moet worden. Als eerste het bekenken van een datum en een tijd, waarbij je met zoveel mogelijk dingen en mensen rekening moet houden. Dan bedenken wat je wil, wordt het mooi weer, kan de BBQ aan? Hoeveel mensen komen er? Welke boodschappen…. enz… leuk maar wel even een geregel.

 

Zo is God is ook Zijn feest aan het organiseren. Hij weet de datum en tijd, Hij weet wie er komen en wie niet. Hij heeft iedereen uitnodiging. God heeft ons Zijn uitnodiging gestuurd, we zijn welkom bij Hem in de Hemel, de tafel is al gedekt, voor ons. Alles staat klaar om ons -Zijn bruid te ontvangen voor Zijn Feest!

Het is aan ons om die uitnodiging aan te nemen. Horen wij Zijn stem, Zien we de  uitnodiging, Zien we Zijn voetstappen naderen? Staan we klaar?

Welke keuze maken we? Gaan we voor dat Hemelse feest, of hebben we het te druk met onze eigen beslommeringen en zorgen van de dag? Zien we Zijn uitnodiging, of ligt de deurmat vol met

*kranten (lees aardse en gefilterd nieuws),

*met reclamefolders (lees verleidingen),

*uitnodigingen van andere bezigheden (lees prioriteiten),

*nota’s (lees zorgen),

*medische afspraken (lees belemmeringen),

*maken we ons zorgen dat we niet goed gekleed zijn (lees niet goed genoeg zijn)

*…. 

 

Uitnodiging tot het heil

O, alle dorstige, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voorgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Jesaja 55

 

Dit enorme Feest hoeven wij niet te organiseren, het word voor ons georganiseerd. De tafel staat al klaar, de uitnodiging zijn al de deur uit. Het enige wat wij moeten doen, is de uitnodiging accepteren en klaar gaan staan voor Zijn feest.

Zorg dat jou naam in Zijn boek staat, dat Jezus jouw naam kent. Zorg dat je erbij bent!  Gooi de aardse lasten, problemen, uitstellingen, excuses en zonden van je af.

Was je met Zijn Bloed, Zijn Genade. Erken Hem en Hem alleen als Heer en Zaligmaker…. Dan mag je met Hem mee, mee naar het Feest!

De keuze is voor ieder persoonlijk maar niemand is uitgezonderd, we hebben allemaal de uitnodiging ontvangen. Het maakt ook niet uit wat andere van je denken of wat anderen doen of wat ze van je vinden.

Zijn arm strekt Zich uit naar jou en mij, pak Zijn hand vast, met heel je hart en ziel. 

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen. Psalm 23. 5-6

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14.2

Ook jij bent uitnodiging!

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam

 

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.