Hoofdbedekking.

Gepubliceerd op 21 september 2021 om 16:38

Hoofdbedekking!

De hele week draait het hier in huis ‘toevallig’ om hoofdbedekking … van keppeltje tot damespruik tot jongenskoppie, tot hoofd van het gezin, echt van alles is langs gekomen.

 

Het verhaal begint al eerder deze week, in de media was er een plaatje te zien waarbij Rutte een keppeltje draagt. Rutte is op dat moment bij een onthulling van een monument in Amsterdam. Mijn eerste reactie was; 'Walgelijk, die man is niet Joods en hoort dus ook geen keppeltje te dragen.' Dit zou een eerbiedig gebaar naar de joodse samenleving zijn, maar bij mij kwam er walging omhoog. Maar waarom bij mij deze reactie? Dit vroeg om een kleine zoektocht, naar het waarom en de betekenis van het keppeltje (hoofdbedekking).

 

Het gebruik

Het  jodendom schrijft aan mannen voor het hoofd te bedekken. Het dragen van de keppel is een teken van eerbied voorGod. Religieuze mannen dragen een keppel wanneer zij bidden, en sommigen de gehele dag. In synagoges die geaffilieerd zijn met het liberale jodendom of het masorti jodendom dragen ook veel vrouwen een keppel. Orthodoxe vrouwen dragen na het huwelijk een sjeitel (joodse pruik) of een speciaal joodse vorm van een hoofddoek, of een pet of hoedje; ongehuwde vrouwen bedekken hun haar niet.

De geschreven bron

De redenen voor het dragen van de keppel staan in de Talmoed. In traktaat Sjabbat 156b staat: Bedek uw hoofd zodat de vrees van de hemel op u zal komen. In traktaat Kiddoesjin 32a staat dat rabbijn Choena, de zoon van rabbijn Josjoea, nooit meer dan 4 ellen (2 meter) met zijn hoofd onbedekt liep. Hij legde uit: "Omdat de aanwezigheid van het opperwezen (Sjechina) altijd boven mijn hoofd is." Slechts een minderheid van de rabbijnen is van mening dat het dragen van de keppel een gebod uit de Thora is. De meesten zien het als een traditioneel gebruik (minhag), dat de kracht van een wet heeft gekregen.

 

Hmmm.. het keppeltje ‘advies’ komt dus uit de Talmoed, maar wat staat er dan in de Bijbel hierover beschreven?

 

Wees navolgers van mij (Paulus), zoals ik navolger van Christus ben.

Plaats van de vrouw in de gemeente

En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd.

Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd.

Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.

Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken.

Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man.

De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.

Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.

Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.

Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God.

Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?

Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?

Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.

Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin. 1 Kor 11.1-16

 

Wow, lezen jullie het? Zien jullie ook het verschil? Het is juist het tegenovergestelde! Maar het heeft wel degelijk met eerbied te maken.

Echt lieve mensen, laat je niets wijsmaken, door wie of wat dan ook, je eigen gevoel is de Geest die in ons spreekt en in ons woont!

Je kan alle antwoorden altijd terug vinden in de Bijbel. Lees zelf je Bijbel, zoek, zoek en gij zult vinden! Loop en praat andere niet na, onderwijs jezelf, alsjeblieft!

 

Maar zoals ik al zei speelde er nog meer dingen wat hiermee te maken had. Zo ook de vraag waarom bij sommige (refo) kerken een vrouw alleen naar binnen mag met een hoofdbedekking. Hier lezen we idd dat de vrouw het hoofd moet bedekken tijdens het gebed, maar als ze gezegend is met lang haar is dat al een bedekking op zich. Toch?

Via deze discussie ging het aan tafel over het hoofd van het gezin… dus nog even verder lezen, wat staat er nog meer?

 

Het christelijke huwelijk

Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,

doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;

maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;

zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.

Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 1 Petrus3. 3-4

De vrouw in de gemeente

Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.

Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.

Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. 1 Timo 2. 9-15

 

Leuk toch, het staat er gewoon in, deze discussie kwam van de week aan bod aan de keukentafel met de kinderen.

De man staat boven de vrouw gesteld. Eva is uit Adam ontstaan-Eva is aan Adam gegeven. Eva (en andere vrouwen) heeft de man verleid. De man is te verleiden door de vrouw, ook dit staat vaker in de Bijbel beschreven. Denk eens aan David of aan Simson. Een vrouw heeft een bepaalde macht over de man (het mannen vlees heeft nu eenmaal een zwakke plek voor vrouwen) en een vrouw kan deze goed en kwaadwillend gebruiken.

 

Ook heb ik heb de kinderen uitgelegd dat een ‘jonge’ vrouw wel eens wispelturig kan zijn en wel eens last heeft van hormonen, eens per maand maar ook met zwangerschappen, en dus niet 'stabiel' genoeg is om het hoofd te kunnen zijn. En zo werkt dat thuis, maar ook in de kerk. Pas als de vrouw gesetteld is, kinderen heeft gekregen en stabiel is/ bewezen heeft een deugdelijke vrouw te zijn, dan staat ze gelijk aan haar man.

Dus ja, vrouwen van het woord, het staat er echt, voor alle feministen in het land: sorry! En vrouwen voel je je nu niet minder of achtergesteld of wat dan ook, lees het nog eens, de man heeft ook een taak, en wat voor taak! Echt, ook deze regels zitten prima in elkaar en is ons niet voor niets gegeven.

 

Dus dames wees trots op je haar, draag het als een sieraad, zonder ijdelheid. Wil je je hoofd bedekken uit eerbied, doe dat dan. Maar laat vooral je innerlijk spreken, wees een voorbeeld! Wijsheid komt met de jaren dus dat respect waar de feministen en vrouwenorganisaties om roepen… geduld, ga eerst eens bij jezelf kijken, zie dit alles eerst maar eens voor elkaar te krijgen, daarna zal het respect zal vanzelf volgen.

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.