Alles heeft Zijn tijd en beloop

Gepubliceerd op 14 januari 2022 om 15:00

Alles heeft Zijn tijd en beloop

 

Eigenlijk wil ik al een heel tijdje een stukje schrijven over de schalen die uitgegoten zullen gaan worden wat oa beschreven wordt in Openbaringen. En elke keer weer, komt er iets tussen, het komt er maar niet van. Alsof ik moet wachten, terwijl mijn eigen ikje zegt; ja maar het speelt nu af, ik wil het nu vertellen.. Maar ik hoor; ‘Nee, wacht!’… 

Eerder had ik met een broeder een praatje over de taken en talenten die wij meekrijgen hier op aarde. Maar welk taak en welk talent dat is voor iedereen weer anders. Terwijl ikzelf een uitleg geeft, hoor ik dat ik ook tegen mezelf praat. Deze uitleg was dus niet alleen voor deze vriend bedoeld maar ook voor mezelf

“De taken die je hier op aarde krijgt, kan je ook vergelijken met de verschillende engelen die er zijn- deze engelen hebben ook ieder hun eigen specialiteit en taak. De ene engel is hier op aarde om de mens te beschermen voor gevaar. De volgende engel is er om ons geestelijk de goede kant op te manoeuvreren, terwijl de volgende als een soldaat paraat staat om het kwaad aan te vechten….

Zo is het ook met ons mensen, de ene kan goed musiceren en raakt de harten van de mens. De volgende kan preken als de beste. Weer een ander heeft zoveel wijsheid in zich. En een volgende heeft onwijs veel zorg, liefde en geduldig voor de medemens. Terwijl de volgende juist alles organiseert, regelt en overzicht houd…. En weer andere hebben van alles wat.. maar zolang we doen waar ons hart ligt, zijn we goed in wat we doen en dat zijn onze talenten.

Ieder krijgt dus hier op aarde zijn eigen talent en taak, het is aan ons om die te gebruiken. Maar dan moeten we wel weten welke taak dit is. Voor de ene zal dit niet moeilijk zijn, hij of zei heeft altijd al zijn of haar hart gevolgd en ernaar geleefd. En weet daardoor precies wat hij of zei wil en kan. Terwijl juist andere al van jongs af aan in een keurslijf gepropt zijn en struggelen met hun eigen ikje. Weer andere hebben te hoge verwachtingen of een minderwaardigheidscomplex. En weer een volgende is van route veranderd, waar er eerst werd gefeest en gebeest, is er nu een inkeer gekomen en in rustiger vaarwater beland.”

Hij heeft voor ons allemaal een eigen en persoonlijke taak. Zelf staat mijn leven al een poosje stil- mijn lijf is beschadigd, mijn werkersvechtlust is wel uitgeblust (zeker in deze maatschappij)…

Maar dit is niet voor niets, God heeft me in de wacht gezet- letterlijk. Hij is met me bezig en werkt aan me. Hoewel mijn lijf langzamerhand meer goede dan slechte dagen ervaart, is mijn geest nog lang niet aan werken toe… en waarom? Ook op deze vraag krijg je antwoord als je erom vraagt.

 

Genieten jullie mee van Zijn wonderlijke sturing, wie weet geld dit ook voor jou..

*Wacht op het duwtje van Max Lucado,(zie foto) was de eerste hint van boven.

*Daarna Prediker 3-Alles heeft Zijn tijd en beloop

*1 Petrus 5 6-9

*Johannes 7 6-7

*Romeinen 8 18-39

*Galaten 6 1-9

*Daniel 12 1-3

*en tenslotte Psalm 73 23-28

Waarom ik (en misschien jij ook wel,) in de wacht staan weten we (misschien nu) nog niet. Maar wat we hieruit kunnen halen is dat deze wachttijd bedoeld is om ons sterk te maken, sterk voor dat wat gaan komen. Sterk te maken met Zijn woord, te groeien in geloof en vertrouwen. Onze kennis te vergroten en ons klaar te maken voor dat wat gaat komen. Wacht dus op Zijn duwtje! Zorg dat je Zijn stem herkent Zijn voettappen hoort naderen en je hart openstelt voor Hem, ja Hem alleen! Wordt niet ongeduldig, daardoor zou je de verkeerde stem kunnen horen of je eigen 'ik' voorrang geven op Zijn stem.

Ja, de weg is smal, en vele zullen misleid worden het is dan ook een geestelijke strijd. Daarvoor moeten we ons ook geestelijk bewapenen..(Efeze 6  10-20) maak gebruik van je wachttijd. Voldoe je tijd niet met onnodige opvullingen, en hoor naar Zijn stem.

En weet ; Er staat ons iets moois te wachten!

 

Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus.

De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. (Efeze 6 23-24)

 

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam

 

(PS. degenen die alleen maar rust, geduld en afwachten gelezen hebben, hebben de bijbehorende tekst gedeeltes niet gelezen en missen dus de boodschap:))

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.